Stypendia artystyczne
Lista osób, którym przyznano stypendia artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami w  2014 r.  (stypendia roczne i półroczne)