Szkolenie dla kuratorów – II edycja
 W odpowiedzi na duże zainteresowanie szkoleniem „Praca z rodziną dotkniętą przemocą”, które odbyło się 7-8 grudnia 2013 r., Departament Spraw Społecznych przygotował jego II edycję.
 
Podobnie jak w grudniu ubiegłego roku, adresatami szkolenia kuratorzy sądowi, a szkolenie odbędzie się w dniach 15-16 lutego 2014 r. w Przysieku k/Torunia (Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej DAGLEZJA).

Zajęcia poprowadzą:
  • Dawid Sikorski – absolwent Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” (obecnie Akademia „Ignatianum”) w Krakowie oraz Studium Psychologiczno-Socjologicznego w Szkole Marketingu i Biznesu w Wadowicach, od czterech lat prowadzi szkolenia z zakresu pracy
  • z rodziną oraz za tematyki przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom.
  • Tomasz Kulig – psycholog, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Trenerów Trwałego Rozwoju „Meritum”, doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników DPS, Zespołów Interdyscyplinarnych i Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz warsztatów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
Szczegółowy program szkolenia tutaj. Informacje o poprzednim szkoleniu dostępne na stronach:
http://archiwum.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=25691&Itemid=434  oraz
http://archiwum.kujawsko-pomorskie.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=25778&Itemid=434