Linki
 
Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie

Bank Danych Lokalnych GUS

STRATEG system monitorowania rozwoju

Portal geostatystyczny

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Gospodarki

Ministerstwo Środowiska

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku

Forum Rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Nasza energia w województwie kujawsko-pomorskim, promocja odnawialnych źródeł energii

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy

Konwent Marszałków Województw RP