Kursy, szkolenia i studia dla pedagogów
 Nauczyciele i pracownicy oświaty mają jeszcze szansę zapisać się na bezpłatne studia podyplomowe i kursy doskonalące w ramach kolejnego naboru do projektu „Klucz do uczenia II edycja - Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji”.
 
- Przygotowany już po raz drugi program specjalistycznych kursów dla pracowników oświaty ma umożliwić pedagogom podnoszenie kwalifikacji i zwiększyć poziom edukacji. Wiedza i umiejętności nauczycieli to jeden z najważniejszych elementów wpływających na efekty pracy z uczniami – mówi marszałek Piotr Całbecki.
 
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu - jednostka organizacyjna samorządu województwa - w partnerstwie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku.

W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz pracownicy administracji publicznej, którzy realizują zadania związane z oświatą w organizacjach prowadzących szkoły i placówki oświatowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Ze wsparcia może skorzystać prawie 2,2 tysiąca osób. Wszystkie formy kształcenia są bezpłatne dla zakwalifikowanych uczestników.

Pierwszy nabór uczestników kursów, szkoleń i studiów podyplomowych odbył się jesienią 2013 roku (wyniki rekrutacji na stronie internetowej projektu tutaj). Rozpoczęły się już pierwsze zajęcia (więcej tutaj).  

Trwa kolejna rekrutacja na kursy i studia podyplomowe. Do końca marca można zapisywać się na kursy doskonalące z zakresu:
  • wykorzystania ICT w dydaktyce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
  • wykorzystania nowoczesnych technologii w dydaktyce przedmiotów zawodowych
  • wykorzystania ICT w metodyce nauczania języków obcych.
Do 30 czerwca trwa rekrutacja na:
  • studia podyplomowe z wychowania i edukacji młodzieży gimnazjalnej
  • kurs dla liderów zespołów przedmiotowych.
Szczegóły tutaj

Wartość projektu to 5,3 miliona złotych. Realizacja przedsięwzięcia potrwa do czerwca 2015 roku.

Więcej informacji oraz formularze zgłoszeniowe na stronie: www.kluczdouczenia2.pl
 

W pierwszej edycji marszałkowskiego programu doskonalenia warsztatu dydaktycznego kadr kujawsko-pomorskiej oświaty „Klucz do uczenia” realizowanej w latach 2010-2011 roku uczestniczyło ponad 4,2 tysiąca pedagogów z placówek w całym województwie.

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


28 stycznia 2014 r.
ostatnia aktualizacja: 18 marca 2014 r.