Postępowanie WZP.272.3.2014
Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
 
Do pobrania:

 


  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( - plik pdf)