Otwarty konkurs ofert nr 19/2014
ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
uchwałą nr 3/73/14
ogłosił otwarty konkurs ofert nr 19/2014

na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu   Województwa  
w 2014 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą:

UPOWSZECHNIANIE I ROZWÓJ  KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU
 
Rodzaje zadań objętych konkursem:
  1. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików w ramach programu ministerialnego „Preselekcja młodzieży do sportu”.
  2. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w Klubach i Stowarzyszeniach Sportowych.
Termin składania ofert upływa z dniem 25 lutego 2014 roku.
Pod uwagę będzie brany dzień złożenia lub wpłynięcia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, a nie data stempla pocztowego.


Informacji udziela Departament Edukacji i Sportu:

  • Anna Paduszek-Knasiak     -   56  646 20 21 wew. 2511, tel. kom. 883 359 310
  • Marcin Brachowski     -   56  646 20 21 wew. 2559, tel. kom. 883 353 694
Do pobrania: