Wsparcie dla osób niepełnosprawnych
Serdecznie zachęcam Państwa do wzięcia udziału w projekcie prowadzonym przez Fundację Aktywizacji (d. Fundacja Pomocy Matematykom Niepełnosprawnym Ruchowo), który ma na celu wspieranie osób niepełnosprawnych z terenów wiejskich i małych miast. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.3.
 
Do partnerstwa w projekcie mogą przystąpić jednostki samorządu terytorialnego. Charakter partnerski ma polegać na udostępnieniu przez Partnera lokalu, wyposażonego w min. 6 komputerów oraz zrekrutowaniu 9 osób niepełnosprawnych spełniających określone niżej kryteria. Partnerstwo ma służyć wspieraniu gminy przy realizacji jej zadań własnych kierowanych do jej niepełnosprawnych mieszkańców. Powyższe działania prowadzone są w okresie 10 miesięcy, od dnia przystąpienia instytucji do projektu. Końcowym i najważniejszym ich efektem będzie zatrudnienie na otwartym rynku pracy łącznie 400 osób niepełnosprawnych, uczestniczących w projekcie w skali całego kraju.

Po spełnieniu (łącznie) wszystkich poniżej wskazanych kryteriów do udziału w projekcie mogą przystąpić:
 • osoby niezatrudnione w wieku: 16 – 59 lat – kobiety; 16 – 64 lat – mężczyźni,
 • osoby nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy lub orzeczenie równoważne, w tym ze sprzężoną i/lub rzadką niepełnosprawnością,
 • osoby nie będące uczestnikiem/-czką Warsztatu Terapii Zajęciowej lub Zakładu Aktywności Zawodowej,
 • osoby, które nie były uczestnikiem/-czką innych projektów finansowanych przez EFS lub współfinansowanych przez PFRON, gdzie korzystały z takiej samej formy wsparcia jak proponowane w projekcie (oferujemy wsparcie   w zakresie interpretacji tego kryterium).

Projekt obejmuje kompleksowe działanie aktywizujące zawodowo i społecznie osoby niepełnosprawne w zakresie:
 • doradztwa zawodowego, prawnego oraz psychologicznego,
 • warsztatów umiejętności społecznych,
 • indywidualnie dobranych szkoleń (np. komputerowych, językowych, zawodowych),
 • płatnych staży rehabilitacyjnych,
 • praktyk zawodowych,
 • wsparcia trenera pracy pomagającego osobie niepełnosprawnej w adaptacji w nowym miejscu pracy,
 • warsztatów wyjazdowych,
 • dofinansowania na pokrycie kosztów rozpoczęcia/kontynuacji nauki.

Rekrutacja do projektu prowadzona będzie wyłącznie do dnia 24.02.2014 r.
Szczegółowych informacji w zakresie rekrutacji udziela  specjalistka ds. rekrutacji – Pani Katarzyna Sucharska z Fundacji Aktywizacja, Oddział w Bydgoszczy nr  tel. 52 516 46 16, adres e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

Szczegółowe informacje o projekcie znajdują się na stronie Fundacji Aktywizacja

Pełnomocnik Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ds. Osób Niepełnosprawnych

Departament Spraw Społecznych/
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

Toruń, dnia  23.01.2014 r.