Informacja
Uchybienia formalne do ofert  złożonych w ramach ogłoszonego otwartego konkursu nr 17/2014