„KOMUNIKAT DLA STUDENTÓW w sprawie stypendiów w 2014 r.
W związku z zapisem § 1 uchwały nr 2/34/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie stypendiów dla studentów wyższych uczelni z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2014 roku, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu informuje, co następuje:

W związku z tym, że uchwała Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLIV/722/13 z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie budżetu województwa na rok 2014 nie przewiduje środków finansowych na stypendia studenckie, Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie będzie prowadził naboru wniosków w 2014 r.”
 
Do pobrania: