Tablice interaktywne dla tysięcy uczniów
 Realizujemy drugą edycję projektu wyposażenia szkół podstawowych w regionie w nowoczesne tablice interaktywne. W ramach przedsięwzięcia przygotowanego wspólnie przez samorząd województwa i samorządy lokalne do 539 placówek trafi w sumie 2127 takich urządzeń.
 
W pierwszej, zakończonej dwa lata temu edycji projektu, do klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych w regionie trafiło w sumie 2346 zestawów tablic multimedialnych. Był to największy tego typu projekt w Polsce. Więcej na ten temat tutaj.

- Nasze tablice interaktywne to świetne narzędzia dydaktyczne, które pozwalają uatrakcyjnić zajęcia nauczycielom i dają wiele frajdy dzieciom. Kolejną edycję naszego projektu kierujemy głównie do starszych uczniów szkół podstawowych. Ze wsparcia po raz pierwszy skorzystają też szkoły niepubliczne – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

Szacunkowa wartość projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej to 32,5 miliona złotych. Wsparcie z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego wyniesie 24,4 miliona złotych. Do udziału w przedsięwzięciu zaprosiliśmy wszystkie samorządy lokalne z regionu. Chęć udziału w projekcie zgłosiło 130 jednostek samorządu lokalnego, a także 23 podmioty prowadzące niepubliczne szkoły podstawowe.

Sprzęt trafi do:
  • 509 publicznych szkół podstawowych (klasy 4-6), które przedstawiły zapotrzebowanie na 2019 tablic,
  • 30 niepublicznych szkół podstawowych z uprawnieniami szkół publicznych (klasy 1-6), które przedstawiły zapotrzebowanie na 108 tablic.

W skład każdego zestawu wejdzie tablica multimedialna nowej generacji opartej na technologii dotykowej, projektor oraz laptop z oprogramowaniem. W ramach projektu powstanie także system dystrybucji treści interaktywnych czyli internetowy portal dla szkół uczestniczących w projekcie. W ich przygotowanie włączą się wszystkie szkoły, do których trafią tablice, tworząc społeczność udostępniającą i wymieniającą między sobą wytworzone materiały.

W tej chwili trwa przygotowanie postępowania przetargowego na dostawcę urządzeń. Tablice trafią do szkół w przyszłym roku szkolnym.

Lista partnerów projektu tutaj
Lista placówek do których trafią tablice tutaj

W sumie w ramach realizacji dwóch edycji projektu zakupu tablic interaktywnych, do szkół w regionie trafią w sumie 4473 takie urządzenia.

Czytaj też: Interaktywna edukacja 

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


13 sierpnia 2014 r.
Ostatnia aktualizacja: 20 sierpnia 2014 r.