O cyberprzemocy w szkole
 Zakończony został pierwszy, pilotażowy moduł programu profilaktycznego skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych. W okresie od 12 listopada do 17 grudnia 2013 r. zostały przeprowadzone w 3 gimnazjach w naszym województwie zajęcia pt. „Cyberprzemoc wśród młodzieży oraz inne zagrożenia świata wirtualnego”. Łącznie w programie wzięło udział 356 uczniów z 17 klas gimnazjalnych z Osielska, Górzna i Torunia.
 
Szczególnym zainteresowaniem, zarówno uczniów, jak i kadry pedagogicznej cieszyły się zagadnienia związane z bezpieczeństwem w Internecie (hasła zabezpieczające, sposoby obrony przed agresją sieciową) oraz odpowiedzialność karna związana z cyberprzestępczością.

Program został przygotowany przez Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży, a zajęcia prowadził Daniel Kuśmierczuk – student prawa na Wydziale Prawa i Administracji UMK.

D. Kuśmierczuk jest członkiem Studenckiego Koła Naukowego Prawa Nowych Technologii, w swoim dorobku ma liczne wystąpienia na konferencjach, m.in. „Technologia w prawie karnym. Postęp Technologiczny w działaniach wykrywczych, temat wystąpienia – “Odmowa podania hasła do zaszyfrowanego komputera lub innego nośnika danych”.

1.

Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych

grudzień 2013