Dialog Techniczny
Dialog Techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania na budowę i rozbudowę szpitalnych systemów informacyjnych HIS połączoną z dostawą sprzętu, budowę regionalnego repozytorium dokumentów medycznych oraz dostawę sprzętu i oprogramowania związanego z ucyfrowieniem diagnostyki obrazowej
 
Do pobrania:
  • Ogłoszenie o dialogu technicznym ( - plik pdf)
  • Regulamin prowadzenia dialogu technicznego ( - plik pdf)
  • Wniosek o dopuszczenie do dialogu technicznego ( - plik pdf)