W kierunku nowego kształtu regionalnej polityki przestrzennej
W poniedziałek (9 grudnia br.) w Urzędzie Marszałkowskim odbędzie się kolejne spotkanie, powołanego stanowiskiem Konwentu Marszałków Województw RP z dnia 17 października 2013 r., Zespołu eksperckiego do spraw polityki przestrzennej (stanowisko tutaj). W spotkaniu wezmą udział również, jak dotychczas, stali goście obrad Zespołu: przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
 
Jednym ze strategicznych celów działania Zespołu jest wypracowanie założeń zmian w systemie planowania przestrzennego, mających służyć wzmocnieniu roli samorządu województwa w procesie kształtowania przestrzeni (stanowisko tutaj). W myśl przyjętym założeniom spotkanie ma na celu kontynuację rozpoczętych dotychczas dyskusji na temat kształtu systemu planowania przestrzennego w Polsce, których celem ma być wypracowanie planu działań służącego realizacji regionalnej polityki przestrzennej i modelu jej wdrażania. Delegaci województw w oparciu doświadczenia własnych regionów podzielą się sposobami podejścia do planowania przestrzennego i rozwiązaniami, które stosują w realizowaniu polityki przestrzennej na swych obszarach.

Organizowane spotkanie będzie ostatnim w województwie kujawsko-pomorskim. W kolejnym półroczu przewodnictwo w Zespole, w ślad za przewodnictwem w Konwencie Marszałków Województw RP, obejmie województwo świętokrzyskie. Na początku stycznia 2014 roku z inicjatywy województwa kujawsko-pomorskiego w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, którego przedstawiciele są stałymi uczestnikami prac Zespołu, odbędzie się spotkanie Zespołu eksperckiego, na którym nastąpi oficjalne przekazanie przewodnictwa w Zespole województwu świętokrzyskiemu.
Mamy nadzieję, że zainicjowane przez nas dyskusje będą kontynuowane i zwieńczone wypracowanym przez Zespół, a przyjętym przez Konwent, stanowiskiem w sprawie propozycji zmian w systemie planowania przestrzennego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem roli samorządu województwa w przecenie kształtowania przestrzeni.


Wydział Planowania i Informacji Przestrzennej,
Departament Planowania Regionalnego

grudzień 2013 r.