Podsumowanie z realizacji zadań Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego za okres 2002-2006
Poniższy materiał przedstawia zasadnicze procesy i zmiany, które zostały zrealizowane w mijającej kadencji. Znajdziemy odniesienia do zadań własnych Samorządu Województwa, ale również projektów realizowanych przez inne jednostki, których podjęcie było możliwe dzięki decyzjom Zarządu Województwa, jako dysponenta różnych środków, w tym pochodzących ze wsparcia Unii Europejskiej.