Informacja
Przypominam, że termin składania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych na rok 2014 upływa z dniem 20 grudnia 2013 r. Zgodnie z zapisami zawartymi w załączniku nr 1 do uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr VI/110/11 z dnia 21 marca 2011 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego może przyznać stypendia sportowe w kategoriach młodzieżowych osobom fizycznym reprezentującym kluby i stowarzyszenia sportowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, osiągającym wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym i krajowym współzawodnictwie sportowym w dyscyplinach objętych programem igrzysk olimpijskich lub systemem sportu młodzieżowego, którzy spełniają co najmniej jedno z następujących kryteriów:
 
  1. zdobyli medal Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub Igrzysk Olimpijskich Młodzieży,
  2. reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Świata, Mistrzostwach Europy lub Igrzyskach Olimpijskich Młodzieży,
  3. zdobyli medal Mistrzostw Polski Seniorów, Młodzieżowych Mistrzostw Polski lub Mistrzostw Polski Juniorów,
  4. zdobyli złoty medal indywidualnie albo medal w zespołowych grach sportowych podczas Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży,
  5. byli uczestnikami Igrzysk Paraolimpijskich, Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy lub zdobyli medal na Mistrzostwach Polski w sportach osób niepełnosprawnych.
Uwagi
  • we wnioskach należy uwzględniać jedynie osiągnięcia zawodników wyszczególnione w w/w załączniku do uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  Nr VI/110/11 z dnia 21 marca 2011 r. Inne nie będą uwzględniane przy ocenie wniosku,
  • wnioski które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Pod uwagę będzie brany dzień złożenia lub wpłynięcia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, a nie data stempla pocztowego.
  • wnioski należy składać wyłącznie w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego, mieszczącym się na parterze Urzędu Marszałkowskiego lub przesłać pocztą na adres: Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.
Załączniki: druk wniosku o przyznanie stypendium sportowego

Dyrektor Departamentu
Edukacji i Sportu
Czesław Ficner