Eksperci RPO o dyskutowali o możliwościach pomocy rodzinom
 15 listopada 2013 r. w Przysieku k/Torunia spotkali się eksperci pracujący nad dokumentami programowymi Regionalnych Programów Operacyjnych na nowy okres finansowania. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele 14 województw reprezentujący urzędy marszałkowskie, regionalne ośrodki pomocy społecznej oraz wojewódzkie urzędy pracy. Gośćmi spotkania byli: Dyrektor Biura Polityki Społecznej w Kancelarii Prezydenta RP  - Ilona Gosk i Doradca Ministra Administracji i Cyfryzacji  - Jacek Wojnarowski.
 
W trakcie spotkania zatytułowanego „POLITYKA PRORODZINNA W KONTEKŚCIE REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA LATA 2014 – 2020” zaprezentowane zostały:
  • rekomendacje przedstawicieli rodzin dotyczące oczekiwanej pomocy – rezultat konsultacji, które odbyły się w trakcie spotkania „Potrzeby i możliwości wspierania  działań na rzecz rodzin” (30.X.2013, Toruń) prezentacja do pobrania;
  • idea „Centrum Dla Rodzin” – interdyscyplinarnego ośrodka odpowiadającego na różnorakie potrzeby rodzin w danej społeczności lokalnej;
  • Program Operacyjny Polska Cyfrowa i możliwości wykorzystania technologii cyfrowych dla realizacji rozwiązań prorodzinnych w gminach prezentacja do pobrania;
  • dotychczasowe doświadczenia i planowane rozwiązania w obszarze pomocy dla rodzin w województwach: kujawsko-pomorskim, małopolskim i opolskim.
Istotnym elementem seminarium była dyskusja ekspertów, w której podkreślono, że istotnym elementem kształtowania pomocy dla rodzin jest wyrównywanie szans wszystkich rodzin, bez stygmatyzowania tych borykających się z problemami, stwarzanie rodzinom możliwości współtworzenia programów prorodzinnych oraz dostępność usług dedykowanych rodzinom w jak najbliższym środowisku (w pobliżu miejsca zamieszkania lub miejsca pracy rodziców).
 
1. 2.
3. 4.
 
Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych

listopad 2013