Profilaktyka cyberprzemocy
 Jak wynika z danych, które przedstawia Grażyna Zawadka w „Rzeczpospolitej”, w numerze  z dnia 29 października 2013 r. „Od 8 do 10 proc. nastolatków jest realnie zagrożonych uzależnieniem od Internetu.” Niestety, nie jest to jedyne zagrożenie, na które w sieci narażana jest młodzież. Agresja elektroniczna objawia się również poprzez: wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu, robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody, publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają, podszywanie się pod kogoś w sieci. Znaczącym problemem jest także uzależnienie młodzieży od treści publikowanych w Internecie, szczególnie od gier i pornografii.
 
W ramach przeciwdziałania negatywnym zjawiskom „przenoszonym” przez sieć i prowadzonej w szkołach profilaktyki, samorząd województwa finansuje cykl szkoleń na temat cyberprzemocy. W okresie od 12 listopada do 17 grudnia 2013 r. w 17 klasach z 3 gimnazjów w naszym województwie przeprowadzone będą zajęcia na ten temat. Ze szkoleń skorzystają uczniowie Gimnazjum w Osielsku, Gimnazjum w Górznie i Gimnazjum nr 11 w Toruniu.

Propagowanie w szkołach programów profilaktycznych oraz innych działań uświadamiających i uwrażliwiających uczniów na problemy przemocy to jedno z działań samorządu województwa kujawsko-pomorskiego zaplanowanych w ramach realizacji Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020, z którym można się zapoznać na stronie.
 
 
Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych

listopad 2013