Regionalny Program Operacyjny na rzecz rodzin
W dniu 15 listopada 2013 r. w Przysieku k/Torunia odbędzie się seminarium ekspertów Regionalnych Programów Operacyjnych z całej Polski  pt.  „POLITYKA PRORODZINNA W KONTEKŚCIE REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH NA LATA 2014 – 2020”
 
Tym razem eksperci pracujący nad tworzeniem Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014 – 2020 reprezentujący województwa samorządowe będą dzielić się doświadczeniami i nowymi rozwiązaniami – jak w przyszłej perspektywie finansowej ze środków Unii Europejskiej można skutecznie wspierać politykę prorodzinną i działania na rzecz odnowy demograficznej.  

Polityka prorodzinna to jeden z tematów jakimi zajmuje się Konwent Marszałków Rzeczypospolitej Polskiej w okresie, kiedy przewodniczy mu Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Piotr Całbecki. Wspomniane seminarium będzie kolejnym spotkaniem  poświęconym poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań przyjaznych rodzinie we wszystkich obszarach życia społecznego, gospodarczego i instytucjonalnego.

Temu tematowi poświęcony był również I Konwent Dyrektorów Departamentów Spraw Społecznych, który odbył się na początku września br., na którym opracowany został projekt stanowiska Marszałków Województw wobec Programu Polityki Rodzinnej Prezydenta RP „Dobry klimat dla rodziny”. Wspomniane stanowisko zostało przyjęte podczas pierwszego posiedzenia w trakcie kujawsko-pomorskiej prezydencji Konwentu Marszałków Województw RP, które odbyło się w dniach 19-20 września 2013 r. (stanowisko).

Kwestie polityki prorodzinnej będą omawiane również na  ostatnim spotkaniu Marszałków w naszym województwie, planowanym na 2-4 grudnia 2013 r.
 
 
Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych

listopad 2013