Postępowanie WZP.272.79.2013
Opracowanie i druk map ośmiu parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, mapy województwa kujawsko-pomorskiego oraz opracowanie aplikacji graficzno-multimedialnej na telefony komórkowe i urządzenia przenośne z ośmioma modułami przedstawiającymi przewodniki i mapy przyrodniczo-turystyczne ośmiu parków krajobrazowych
 
Do pobrania: