Koalicja na rzecz wykluczonych
 We wtorek (29.10.2013 r.) późnym wieczorem zakończyło się dwudniowe szkolenie dla przyszłych streetworkerów. Uczestnicy szkolenia – 30 osób rekrutujących się z szesnastu organizacji i instytucji, a także indywidualnie działających w obszarze pomocy społecznej, zdobywali wiedzę teoretyczną z zakresu streetworkingu oraz przeciwdziałania przemocy, a także ćwiczyli praktyczne umiejętności w czasie zajęć warsztatowych. Jednak, jak sami podkreślali, najcenniejsze było nawiązanie bezpośrednich kontaktów i dzielenie się doświadczeniem pracy w różnych środowiskach i różnymi metodami.
 
W czasie tych dwóch intensywnie przepracowanych dni zawiązała się prawdziwa koalicja na rzecz pomocy osobom pozostającym na tzw. marginesie życia społecznego, a nawet zrodziły się konkretne inicjatywy współpracy.
 
Co najbardziej cieszy osoby uczestniczące w szkoleniu przybyły z różnych miejsc w naszym województwie, mamy więc nadzieję, że idea pracy ulicznej będzie się rozwijać w Toruniu, Włocławku, Bydgoszczy, Brodnicy czy Wąbrzeźnie.
 
Wszystkim, którzy zakończyli szkolenie, życzymy, aby ich pasja i zapał wsparte nabytą wiedzą owocowały w ich pracy, zjednywały sojuszników, a przede wszystkim służyły poprawie sytuacji osób, na rzecz których działają.
 
1.  2.
3.  4.
 
Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
w Departamencie Spraw Społecznych
październik 2013