Odszedł Tadeusz Mazowiecki
 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Tadeusza Mazowieckiego, współtwórcy demokratycznej Polski, wielkiej postaci międzynarodowej sceny publicznej. Odszedł człowiek wielkiej klasy, który na stałe wpisał się do historii Polski i Europy.
 
Był niezłomny w trudnych czasach, okazując mądrość i siłę charakteru, by w chwili przełomu zostać pierwszym premierem III Rzeczypospolitej, a potem już zawsze sytuować się wśród tych, którzy wyznaczali Polce i Europie moralny i polityczny standard tego, co czynić należy i czego nigdy uczynić nie wolno. Do ostatnich dni aktywny, wykorzystywał doświadczenie i pozycję wśród wielkich tego świata, by służyć Polsce i Polakom.

Będzie nam Go brakowało. Będziemy podążać wyznaczoną przez Niego drogą demokracji. 

Cześć Jego Pamięci!

Piotr Całbecki
Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Dorota Jakuta
Przewodnicząca Sejmiku Województwa


28 października 2013 r.