Postępowanie WZP.272.87.2013
Remont pomieszczeń w obiektach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu