Postępowanie WZP.272.86.2013
Zaprojektowanie oraz remont łazienek w internacie specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy