Finanse w rodzinie
 Każda rodzina to małe przedsiębiorstwo o określonych dochodach i strukturze wydatków, w której dzieci nabywają podstawową wiedzę ekonomiczną o świecie. Jak lepiej zarządzać domowym budżetem? Jak wychowywać dzieci do odpowiedzialnego funkcjonowania w rzeczywistości rynkowej?
 
O edukacji ekonomicznej i znaczeniu rodziny w tym obszarze mówiliśmy podczas cyklu 5 bezpłatnych warsztatów, które odbyły się w:
  • Brodnicy - 24.09
  • Inowrocławiu - 02.10
  • Grudziądzu - 08.10
  • Bydgoszczy - 17.10
  • Toruniu22.10
Intencją współorganizatorów było wywołanie refleksji nad tym, jak rodziny w województwie kujawsko-pomorskim radzą sobie z kwestiami ekonomicznymi.

Aspekt kontrolowania finansów osobistych jest niezmiernie ważny. Rodzice nie tylko powinni dbać o to, by domowy budżet domykał się, ale również, by dom był dla dzieci pierwszą szkołą ekonomii. Trzygodzinne warsztaty ekonomiczne były prowadzone w dwóch częściach. Część pierwsza – „Wychowanie jako projekt” poruszało takie zagadnienia jak: cele wychowania, dzieci a finanse, rodzina a zarządzanie. Druga część to „ABC finansów osobistych”, podczas której słuchacze dowiedzieli się, jak optymalnie prowadzić budżet domowy oraz uzyskali ogólne informacje o usługach finansowych.

Na przestrzeni bieżącego roku, sprawy rodziny i polityki prorodzinnej stały się jednym z najpoważniejszych tematów debaty publicznej. Departament Spraw Społecznych włączył się aktywnie w organizację przedsięwzięć w tym obszarze.

Jako współorganizatorzy powyższej inicjatywy, mamy nadzieję że osoby uczestniczące w poszczególnych warsztatach, wyszły z przekonaniem, iż warto zastanowić się nad ekonomicznymi aspektami życia naszych rodzin po to, by czynić lepszy użytek z talentów, które posiadamy i odpowiedzialnie zarządzać powierzonymi nam dobrami.
 
1. 2.
Brodnica
 
1. 2.  
Inowrocław

Opracowanie:
Biuro ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy w Departamencie Spraw Społecznych

październik 2013