XLI sesja sejmiku województwa
 Sejmik przyjął (21 października) strategię rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+. Po sesji w toruńskim Dworze Artusa odbyła się konferencja poświęcona potencjałowi regionu w perspektywie 2014-2020, połączona z uroczystą publiczną prezentacją uchwalonego dokumentu. 
 
Posiedzenie zostało poświęcone fundamentalnemu dla województwa dokumentowi, który wytycza kierunki i cele rozwoju gospodarczego regionu na najbliższych siedem lat. Strategia, koncentrując się na najważniejszych zagadnieniach, uwzględnia zapisy dokumentów krajowych oraz zasady europejskiej polityki regionalnej. Strategia jasno wytycza takie drogi działania, aby Kujawsko-Pomorskie mogło w przyszłości odgrywać rolę silnego regionu, w pełni korzystającego ze swojego potencjału.

Prezentacji dokumentu dokonał wicedyrektor Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego Adam Stańczyk.

Czytaj też Plan modernizacji regionu 2020+ przyjęty

W swoim wystąpieniu marszałek Piotr Całbecki podkreślił, że dokument powstawał w toku szerokich konsultacji społecznych w myśl zasady „nic o nas bez nas”. – Byliśmy w każdym powiecie, u każdego wójta, rozmawialiśmy z organizacjami pozarządowymi, z różnymi środowiskami, z niektórymi wielokrotnie. Doprecyzowywaliśmy poszczególne zapisy, ale przede wszystkim rozmawialiśmy o wizji rozwoju, o  mechanizmach które mają zmodernizować nasz region – mówił podczas debaty gospodarz województwa. Zaznaczył, że strategia jest dokumentem otwartym, „plastycznym”, którego zapisy będą na bieżąco weryfikowane i w razie konieczności modyfikowane, a jej wdrażanie, podobnie jak jej przygotowywanie, będzie procesem angażującym szerokie kręgi społeczeństwa.  

Obrady poprzedziło uroczyste wręczenie Medali Honorowych Za Zasługi dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zarządom okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Bydgoszczy, Toruniu  i we Włocławku. Okazją do uhonorowania kół łowieckich jest przypadające w tym roku 90-lecie działalności organizacji polskich myśliwych. Szczególnymi przedsięwzięciami myślistwa są działania na rzecz ochrony przyrody, edukacja ekologiczna oraz kultywowanie tradycji i etyki łowiectwa.

Porządek obrad z załączonym projektem strategii rozwoju województwa 2020+  tutaj.
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12.
13. 14. 15.
16. 17.
 
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10.
Fot. Andrzej Goiński

Kancelaria Sejmiku
Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

18 października 2013 r.
Ostatnia aktualizacja: 23 października 2013 r.