Informacja
Spotkanie szkoleniowe dotyczące realizacji projektu "Dziedzictwo kulturowe – wsparcie opieki nad zabytkami w latach 2013 - 2014”.
 
W dniu 8 października 2013 roku w budynku Muzeum Etnograficznego w Toruniu odbyło się spotkanie organizacyjne z partnerami projektu pn. „Dziedzictwo kulturowe – wsparcie opieki nad zabytkami w latach 2013 - 2014”. Podczas spotkania przekazano informacje dotyczące przygotowywania dokumentacji finansowej oraz rozliczania dofinansowania. Poniżej znajdują się omawiane materiały oraz dokumenty.

Załączniki:
1.    Sprawozdanie końcowe 2013 - 2014.
2.    Opis faktury RPO dla Partnerów 2013 - 2014:
3.    Wniosek o płatność 2013 - 2014:
4.    Wniosek o płatność 2013 - 2014 – instrukcja wypełniania.
5.    Wnioski o płatność - prezentacja 2013-2014.
6.    Karta oceny dokumentacji.
7.    Protokół odbioru 2013 - 2014 – wzór.
8.    Opis udzielonego zamówienia 2013 - 2014.
9.    Logotypy RPO: