Postępowanie WZP.272.81.2013
Budowa, przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich rejonu Włocławek (sieć o długości ok. 270 km) w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

 
  • Zmiana Ogłoszenia - korekta omyłki pisarskiej ( - plik pdf)

  • Informacja o częściowym uwzględnieniu odwołania i zmiana ogłoszenia( - plik pdf

 

 

 

 

 

  • Informacja o wykluczeniu i zaproszeniu do dialogu ( - plik pdf)  

 

  •  Informacja o wykluczeniu wykonawcy i zaproszeniu  do dialogu - po ponownej ocenie ( - plik pdf