Sprawdzian służb ratowniczych
 Symulacja katastrofy drogowej, w której poszkodowanych zostało ponad 40 osób, to element największych od lat ćwiczeń służb ratowniczych, które 5 września zostały przeprowadzone na terenie naszego województwa. Ćwiczenia odbyły się przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego, któremu podlegają zespoły ratownictwa medycznego.
 
Ćwiczenia pod kryptonimem „JESIEŃ 13” zostały zorganizowane, by doskonalić współdziałanie służb ratowniczych i mundurowych podczas reagowania kryzysowego. Celem było również wypracowanie wspólnych procedur działania stacji pogotowia ratunkowego z różnych miast.

W wydarzeniu wzięły udział służby wchodzące w skład zintegrowanego systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego – lekarze oraz ratownicy medyczni ze szpitali wojewódzkich w Toruniu i Włocławku, a także zastępy państwowej straży pożarnej. Miejscem przeprowadzenia akcji był przejazd kolejowy w miejscowości Makowiska (pow. toruński), położonej na granicy obszarów działalności toruńskich i włocławskich zespołów ratownictwa medycznego. Zajęcia miały sprawdzić  wiedzę i umiejętności poszczególnych służb w każdym momencie akcji ratowniczej od powiadomienia o zdarzeniu, aż po udzielenie w szpitalnych oddziałach ratunkowych pełnej pomocy poszkodowanym.

W ramach ćwiczeń przeprowadzona została akcja ratownicza w miejscu symulowanej katastrofy drogowej – zderzenia dwóch autokarów, w którym uczestniczyło 40 pozorantów-poszkodowanych. Dla zachowania realizmu sytuacji, członkowie służb biorący udział w ćwiczeniach, nie zostali o tym fakcie wcześniej poinformowani. Podczas pozorowanego zdarzenia, przeprowadzone były działania ratownicze na miejscu wypadku, a następnie poszkodowani zostali przewiezieni do szpitalnych oddziałów ratunkowych w Toruniu i Włocławku. Dla potrzeb ćwiczeń, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe udostępniło trzy śmigłowce, które przetransportowały poszkodowanych na lądowisko pawilonu 13 szpitala specjalistycznego we Włocławku.
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.  
Fot. Andrzej Goiński

Beata Krzemińska
rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego


5 września 2013 r.
Ostatnia aktualizacja: 6 września 2013 r.