Ogłoszenie
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego
Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu