Ogłoszenie
Ogłoszenie o zamiarze zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy w części dotyczącej zakresu działania i lokalizacji filii
 
Ogłasza się zamiar przeniesienia siedziby Filii Nr 5 dla dorosłych WiMBP z ul. Pomorskiej 61 w Bydgoszczy na ul. Pomorską 80-86  w Bydgoszczy.  
Procedurę zmian wszczęto uchwałą nr XL/691/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy.
 
Zamiar zmiany lokalizacji Filii Nr 5 wynika z uzyskania przez instytucję informacji o możliwości wynajęcia lokalu o wyższym standardzie i bardziej dogodnym usytuowaniu. Nowe pomieszczenia są dostępne dla osób niepełnosprawnych, a dzięki większemu metrażowi możliwe będzie organizowanie w nich imprez kulturalnych i czytelniczych.
 
Wprowadzenie w życie ww. zmiany planowane jest na marzec 2014 r.