Informacja
Departament Edukacji i Sportu  Urzędu Marszałkowskiego rozpoczął już przyjmowanie wniosków stowarzyszeń kultury fizycznej,  okręgowych związków sportowych i klubów sportowych w sprawie nagrodzenia medalistów, trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej. Wnioski o przyznanie nagród należy składać w następujących terminach:
 1. dla złotych medalistów w sportach indywidualnych i medalistów w grach zespołowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz ich trenerów - do 30 października 2013 r. Jeżeli wymienieni wyżej trenerzy mają medalistów także w innych kategoriach to wnioski na nich należy składać do 15 listopada 2013 r. Na każdego trenera należy złożyć jeden wniosek zawierający wszystkie osiągnięcia sportowe określone w w/w uchwale.
 2. dla medalistów Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy oraz złotych medalistów w sportach indywidualnych i medalistów w grach zespołowych Młodzieżowych Mistrzostw Polski i Mistrzostw Polski Juniorów oraz ich trenerów – do 15 listopada 2013 r.;
 3. dla trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej – do 15 listopada 2013 r.
 
Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej zawarte są w załączniku do uchwały Sejmiku Województwa nr XII/204/11 z dnia 26 września 2011 r. znajdującym się na tej stronie.
 
UWAGI
 1. Aktualnie można już składać wnioski na osoby wymienione w pkt 1, 2 i 3 o ile  zakończyły one starty w wymienionych wyżej imprezach i nie wzbogacą swojego dorobku medalowego w tym roku.
 2. We wnioskach zawodników i trenerów medalistów należy ujmować tylko osiągnięcia określone w w/w uchwale. Inne nie będą uwzględniane.
 3. Wnioski, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane. Pod uwagę będzie brany dzień złożenia lub wpłynięcia wniosku do Urzędu Marszałkowskiego, a nie data stempla pocztowego.
 
do pobrania:
 • Uchwała Nr XII/204/11 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2011 r. w sprawie nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, trenerów oraz innych osób wyróżniających się w działalności sportowej (plik pdf)
 • Szczegółowe zasady określające tryb przyznawania nagród (plik pdf),
 • Załącznik nr 1 – wzór wniosku o przyznanie nagrody osobom fizycznym za osiągnięcie wysokich wyników sportowych (plik doc)
 • Załącznik nr 2 – wzór wniosku o przyznanie nagrody trenerom za szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe (plik doc)
 • Załącznik nr 3 – wzór wniosku o przyznanie nagrody trenerom i innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej (plik doc)
 
 
Dyrektor Departamentu
Edukacji i Sportu
Czesław Ficner