Dyscyplina czy budowanie klimatu? – Radziejów, 26 września
 Na to i inne pytania, próbowali odpowiedzieć przedstawiciele placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorzy szkół, pedagodzy i nauczyciele z regionu, podczas konferencji „Wychowanie bez przemocy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych”, która odbyła się 26 września w Radziejowie.  Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Starosta Powiatu Radziejowskiego oraz Zespół Szkół i Placówek w Radziejowie byli współorganizatorami powyższego przedsięwzięcia.
 
Konferencję otworzył Dariusz Kurzawa wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego, oddając już głos zaproszonym prelegentom. Starosta powiatu radziejowskiego Henryk Gapiński swoją obecnością wraz z całą radą powiatu utwierdził uczestników w przekonaniu, iż budowanie klimatu placówki oświatowej czy wychowawczej jest istotnym zagadnieniem w systemie edukacji. Podczas konferencji dyskutowano jak istotnym jest respektowanie praw wychowanków oraz jak powinna wyglądać organizacja placówki aby skutecznie przeciwdziałać powstawaniu zachowań agresywnych i przemocy wśród wychowanków; jak ważnym jest budowanie klimatu szkoły, który odbierany jako „zimny i represyjny”, może mieć istotny wpływ na rozwój i utrwalanie trudności w nauce, powstawanie konkretnych zachowań antyspołecznych, w tym także przemocy.
 
W drugiej części ekspertka z Fundacji Dzieci Niczyje przedstawiła pilotażowy program „Chronimy Dzieci” oraz standardy organizacji bądź placówki bezpiecznej dla dzieci, aby skutecznie chronić je przed przemocą ze strony rówieśników lub dorosłych. Inspirującej wiedzy dostarczyła prezes Fundacji Stop Przemocy o Godność Człowieka, która promowała sprawdzone programy czy metody niwelowania agresji i kształtowania kompetencji społecznych  m.in. Trening Zastępowania Agresji ART.
 
Mamy nadzieję, że prelekcje w ramach konferencji „Wychowanie bez przemocy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych”, zaowocują efektywniejszą pracą na rzecz edukacji i wychowania młodego pokolenia w naszym regionie.
 
1.  2.  3.
4.  5.