Postępowanie WZP.272.70.2013
Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „,Realizacja zobowiązań wynikających dyrektyw UE w zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez działania współfinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”
 
Do pobrania:

 

 

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ( - plik pdf