Zaproszenie do złożenia oferty
Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu informuje, iż w najbliższym czasie będzie poszukiwało oferty na transport osób w obie strony na trasie Toruń – Bruksela (dwa warianty).