Zapytanie ofertowe
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego zwraca się z zapytaniem ofertowym w związku z planowanym wyposażeniem dwóch pomieszczeń piwnicznych w regały przesuwne do celów archiwalnych.
W związku z unieważnieniem postępowania ofertowego z dnia 09.08.2013 r. zamawiający prosi o ponowne złożenie oferty bądź też oświadczenie o podtrzymaniu warunków wcześniej złożonej oferty.