Zaproszenie do złożenia oferty
Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na przygotowanie projektu ulotki, wydruk oraz transport.