Zaproszenie do złożenia oferty
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące zaproszenia do złożenia ofert sprzedaży niżej wyspecyfikowanego sprzętu elektronicznego:
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup następującego sprzętu elektronicznego:
  1. Dysk zewnętrzny - 1000 GB – 16 szt.
  2. Dysk zewnętrzny - 640 GB – 15 szt.
  3. Dysk zewnętrzny - 500 GB – 9 szt.
  4. Laptop – 1 szt.
  5. Pendrive – 8 szt.
  6. Tablet – 2 szt.
  7. Tablet – 1 szt.