Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane – korekta uchwały (II termin)
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął na posiedzeniu Sejmiku Województwa w dniu 26 sierpnia 2013 r.  zmianę uchwały nr XXXVII/647/13 w sprawie udzielenia w roku 2013 w drugim terminie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poniżej znajduje się wykaz skorygowanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego