Zaproszenie do złożenia oferty
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego przeprowadza rozeznanie rynku dotyczące zlecenia usługi polegającej na:
  • obsłudze cateringowej,
  • oprawie dyplomów dla laureatów Kujawsko-Pomorskiego Festiwalu Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych – III edycja,
  • przygotowaniu pakietu promującego kolejną edycję w/w festiwalu wraz z jego wysyłką do wskazanych adresatów (400 szt.).