Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP
Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przesłana została z Biura Bezpieczeństwa Narodowego Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP. Jest to ponad dwustustronicowy dokument, w którym przedstawiony został i oceniony cały system bezpieczeństwa państwa – obejmujący sferę obronną, ochronną, społeczną i gospodarczą.
 
Prawie dwustu ekspertów w ramach Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego udzieliło odpowiedzi na pytania dotyczące stanu bezpieczeństwa Polski, interesów narodowych w dziedzinie bezpieczeństwa kraju, przygotowania szeroko rozumianego systemu bezpieczeństwa państwa. Obowiązek prowadzenia Strategicznego Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego wynika ze Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007 r.
Biała Księga adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, przedstawia rzetelną informację o sprawach bezpieczeństwa Polski.  Dokument przyczynia się do krzewienia świadomości społecznej w omawianej dziedzinie – w myśl idei, że bezcennym kapitałem każdego nowoczesnego państwa są obywatele rozumiejący jego potrzeby, w tym żywotną, jaką jest troska o wspólne bezpieczeństwo. Tak wnikliwa analiza zagadnień bezpieczeństwa jest szczególnie istotna w sytuacji dynamicznie zmieniających się zagrożeń i wyzwań w tej dziedzinie.

Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP tutaj .
 
Biuro Sytuacji Kryzysowych  i Bezpieczeństwa Publicznego
Departament Organizacyjny
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
12 sierpnia 2013 r.