Szlak Piastowski czeka na nowe logo
 Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił konkurs na logo Szlaku Piastowskiego. Celem Konkursu jest wyłonienie wykonawcy logo dla przebiegającego przez województwo kujawsko-pomorskie i województwo wielkopolskie szlaku turystycznego.

Na prace konkursowe czekamy do 25 września tego roku. Laureata poznamy w październiku tego roku. Najlepsza praca zostanie wybrana przez Kapitułę Konkursową złożoną z przedstawicieli Rady Programowo-Naukowej ds. Szlaku Piastowskiego. Szczegóły dotyczące konkursu są zamieszczone są poniżej.

Nowe logo ma promować odświeżony Szlak Piastowski. Cały czas trwają prace nad jego nowym obliczem. 4 września 2012 roku Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Piotr Całbecki i Marszałek Województwa Wielkopolskiego - Marek Woźniak podpisali list intencyjny w sprawie wspólnych działań na rzecz lepszego wykorzystania  potencjału łączącego oba regiony Szlaku Piastowskiego. Wcześniej marszałkowie powołali Radę Programowo-Naukową ds. Szlaku Piastowskiego, której dorobkiem są: propozycja uporządkowania, zgodnie z europejskimi trendami w tej dziedzinie, przestrzeni szlaku i przeprowadzenie audytu turystycznego. Rada składa się z przedstawicieli obu województw.

Szlak Piastowski ma szanse stać się nowoczesnym produktem turystycznym. W październiku ubiegłego roku Polska Organizacja Turystyczna przyznała Szlakowi Piastowskiemu certyfikat najlepszego produktu turystycznego 2012 r. To jeden z najstarszych i najgłębiej tkwiących w świadomości polskich szlaków turystycznych o niepowtarzalnych walorach historycznych i edukacyjnych. Jest zlokalizowany na obszarze dwóch województw: wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Zgodnie z proponowaną koncepcją szlak ma min. prowadzić  przez Poznań, Gniezno, Biskupin, Strzelno,  Kruszwicę i Inowrocław. Propozycja przebiegu szlaku w kujawsko-pomorskim prowadzi aż do Włocławka i Kowala przez Płowce i Brześć Kujawski. Więcej informacji  o przebiegu prac nad nowym Szlakiem Piastowski znajduje się na stronie www.szlakpiastowski.kujawsko-pomorskie.pl
 
Do pobrania:
  1. Uchwała o ogłoszeniu konkursu
  2. Regulamin Konkursu
  3. Wytyczne dotyczące projektów prac konkursowych – zał. nr 1 do Regulaminu
  4. Karta zgłoszenia – zał. nr 2 do Regulaminu