Wdrażanie Polityki Spójności Unii Europejskiej w Województwie Kujawsko-Pomorskim – 2013 rok
Zarząd Województwa realizując uchwałę Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XII/202/11 z dnia 26 września 2011 r. w sprawie zobowiązania Zarządu Województwa do przedstawienia okresowej informacji na temat stanu realizacji zadań w zakresie polityki rozwoju regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
Zestawienie na koniec I półrocza 2013 r.  ( - plik pdf)
Zestawienie na koniec II półrocza 2013 r. ( - plik docx) ( - plik pdf)