Dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane – korekta uchwały (I termin)
Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął zmianę uchwały nr XXXI/555/13 w sprawie udzielenia w roku 2013 dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poniżej znajduje się wykaz skorygowanych dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.