Poznaj nasze parki krajobrazowe
 „Lato w parkach” - pod taką nazwą odbywają się wakacyjne pikniki edukacyjne w parkach krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego. Pierwszy odbył się 6 lipca w miejscowości Brda w Tucholskim Parku Krajobrazowym.
 
Podczas pikniku można się było zapoznać się z wszystkimi atrakcjami parku krajobrazowego i wziąć udział w konkursach edukacyjnych. Na stoiskach promowały się okoliczne samorządy i gospodarstwa agroturystyczne. Obecność na imprezie była również okazją do podziwiania wspaniałej przyrody Borów Tucholskich, które znajdują się na liście rezerwatów biosfery UNESCO.
 
W podobny sposób, podczas imprez „Lato w parkach”, można poznawać wszystkie parki krajobrazowe województwa. Celem ich funkcjonowania jest ochrona walorów przyrodniczych, historycznych i kulturowych danego obszaru. W naszym województwie jest osiem parków krajobrazowych: Brodnicki, Gostynińsko-Włocławski, Górznieńsko-Lidzbarski, Krajeński, Tucholski, Wdecki, Nadgoplański Park Tysiąclecia oraz Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego.

Pozostałe pikniki odbędą się w sierpniu i na początku września.

Odwiedzając parki można wziąć udział w konkursie, zbierając pieczątki w naszym Paszporcie Turystycznym. Więcej informacji na stronie visitkujawsko-pomorskie.pl tutaj.

Prawie jedna trzecia powierzchni województwa kujawsko-pomorskiego objęta jest prawną ochroną przyrody. Szczególnie cenne atrakcje przyrodnicze znajdują się pod specjalną opieką parków krajobrazowych. Imprezy „Lato w parkach” obywają się w ramach kampanii promocyjnej adresowanej do mieszkańców województwa.

Celem kampanii jest wzmocnienie znajomości zasobów przyrodniczych i turystycznych regionu oraz kształtowanie postaw proekologicznych, budowa świadomości ekologicznej w zakresie odpowiedzialnego wykorzystania środowiska naturalnego w animowaniu rozwoju gospodarczego regionu, propagowanie zarabiania na turystyce poprzez odpowiedzialne wykorzystanie potencjału środowiska naturalnego.

Działania promocyjne w ramach tej kampanii będą realizowane do połowy 2014 roku. Ważnymi partnerami w realizacji wszystkich działań są dyrekcje parków krajobrazowych. W ramach kampanii zaplanowaliśmy dziesięć wydarzeń promocyjnych, wydanie 129 tysięcy  egzemplarzy publikacji promocyjnych, 47,5 tysiąca map przyrodniczych, produkcję 20 filmów, stworzenie gry edukacyjnej dla dzieci, produkcję multimedialnych pomocy dydaktycznych dla uczniów oraz dystrybucje 61 tysięcy różnych gadżetów promocyjnych. Odbędzie się również osiem konferencji dla samorządowców, które będą promowały dobre praktyki uwzględniające zasady zrównoważonego rozwoju w marketingu terytorialnym. Wartość całej kampanii to 2 mln zł, , z czego dwie trzecie środków zostało pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dlaczego promocja wewnętrzna jest ważna? Jak pokazują wyniki badań przeprowadzonych przez Kujawsko-Pomorską Organizację Turystyczną i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, mieszkańcy województwa generują prawie 40 procent ruchu turystycznego w ramach województwa oraz są - po internecie - najważniejszym źródłem informacji dla turystów odwiedzających nasz region. Podobne wyniki zaobserwowano we wszystkich województwach, gdzie prowadzono monitoring ruchu turystycznego. Mieszkańcy to doskonali ambasadorzy regionu i warto by znali jego najpiękniejsze zakątki.

Projekt nosi nazwę „Kampania promocyjna i informacyjna dotycząca dziedzictwa przyrodniczego i ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” i jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007–2013 oraz budżetu województwa kujawsko-pomorskiego.

Fot. Daniel Pach

Wydział Turystyki Urzędu Marszałkowskiego

5 lipca 2013 r.
Ostatnia aktualizacja: 8 lipca 2013 r.