Postępowanie WZP.272.53.2013
Dostawa i konfiguracja serwerów dla jednostek kultury, projekt „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego moduł e-Kultura”- Pakiet A
oraz
dostawa sprzętu zapewniającego dostarczanie treści do portalu, projekt „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego” moduł e-Kultura”- Pakiet B.
 
Do pobrania: