Postępowanie WZP.272.50.2013
Promocja Województwa poprzez opracowanie autorskiego scenariusza i przeprowadzenie spotkania młodych ludzi z regionu, Polski i z zagranicy
 
Do pobrania: