Stypendia artystyczne - wykaz
Wykaz osób, którym przyznano stypendia artystyczne Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami  w okresie od lipca do grudnia 2013 r.