Postępowanie WZP.272.49.2013
Organizacja i przeprowadzenie dwudniowego kursu w zakresie medycyny ratunkowej dla lekarzy, o którym mowa w § 2 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty dla stażystów rozpoczynających staż po 01.10.2012 r.
 
 
Do pobrania: