Szkolenie obronne
 Szkolenie obronne kadry kierowniczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dyrektorów departamentów) i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych
 
W dniu 12 czerwca br. odbyło się w Inowrocławiu w 1 Brygadzie Lotnictwa Wojsk Lądowych szkolenie obronne, którego uczestnikami była kadra kierownicza Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych. Celem szkolenia było doskonalenie znajomości zadań obronnych realizowanych przez Samorząd Województwa oraz zapoznanie się z zadaniami i uzbrojeniem Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych.

W czasie szkolenia dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych gen. bryg. Krzysztof Mitręga omówił funkcjonowanie dowodzonej przez niego jednostki, na lotnisku w Latkowie odbył się pokaz jej uzbrojenia i sprzętu. Przedstawiciel Akademii Obrony Narodowej, płk dr Zbigniew Piątek wygłosił wykład nt. „Zadania obronne Samorządu Województwa oraz współdziałanie w realizacji zadań obronnych”.
 
W dalszej kolejności koordynator Biura Sytuacji Kryzysowych i Bezpieczeństwa Publicznego, płk rez. dr Eugeniusz Lala przedstawił wytyczne i plan działania Marszałka Województwa w zakresie realizacji zadań obronnych, a inspektor BSKiBP,  ppłk rez. mgr Andrzej Białuski omówił wnioski z realizacji zadań  obronnych w 2012 r.
 
W końcowej części Sekretarz Województwa, Marek Smoczyk wyróżnił kierowników najlepszych jednostek, po czym uczestników szkolenia zaproszono na żołnierską grochówkę.
 
1. 2. 3.
4. 5. 6.
7. 8. 9.
10. 11. 12.
13. 14. 15.
16. 17. 18.
19. 20. 21.
22. 23. 24.
25. 26.

Biuro Sytuacji Kryzysowych  i Bezpieczeństwa Publicznego
Departament Organizacyjny
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego


13  czerwca 2013 r.