„Przekraczać granice”
 W ramach projektu „Przekraczać granice” realizowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Pracownia Rozwijania Twórczości Osób Niepełnosprawnych” Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Diecezji Toruńskiej im. Wandy Szuman w Toruniu we współpracy z L’Arche w Trosy-Breuil we Francji oraz przy współfinansowaniu ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w dnia 8-14 czerwca 2013 r. odbyła się wizyta francuskich gości.
W programie wizyty przewidziano m.in. prezentację o kulturze Francji, wspólny udział w treningu kulinarnym oraz w zajęciach integracyjnych i interaktywnych grupy polskiej i francuskiej. Ważnym punktem programu wizyty było spotkanie grupy gości i uczestników uczących się języka francuskiego w ŚDS PRTON z członkami ww. Stowarzyszenia tj. Marią Sum, Grażyną Szczygielską i Barbarą Momot oraz przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego: Marią Dreszer – Pełnomocnikiem Zarządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pracownikami Wydziału Integracji Osób Niepełnosprawnych - Beatą Wiśniewską i Sylwią Błachowicz. Podczas tego spotkania goście obejrzeli prezentację przedstawiającą historię powstania ŚDS PRTON oraz zwiedzali ośrodek. Ponadto Pani Pełnomocnik przedstawiła  formy wsparcia dla osób niepełnosprawnych w naszym województwie. Spotkanie podsumowano dyskusją i wymianą informacji oraz doświadczeń w zakresie form mieszkalnictwa chronionego dla osób niepełnosprawnych. W kolejnym dniu spotkania uczestnicy projektu mieli możliwość udziału w zajęciach przygotowanych w Warsztacie Terapii Zajęciowej oraz Zakładzie Aktywności Zawodowej prowadzonych przez Wąbrzeskie Stowarzyszenie Dzieci Specjalnej Troski. Goście także zwiedzali Toruń oraz Przysiek. Byli w ogrodzie zoo botanicznym, podziwiali urokliwe kamieniczki na starówce oraz płynęli po Wiśle statkiem „Wanda”.

Projekt miał na celu nawiązanie bezpośrednich kontaktów między osobami z niepełnosprawnością posługujących się różnym językiem, uczenie się relacji, wymianę doświadczeń w zakresie pracy terapeutycznej oraz form mieszkalnictwa chronionego, a także promocję działalności Województwa Kujawsko-Pomorskiego i prezentację walorów turystycznych oraz kulturowych Torunia i regionu.
 
Mamy nadzieję, ze pobyt gości w naszym regionie pozostawi w pamięci niezapomniane wrażenia i miłe doświadczenia, a  zawarte więzi umożliwią  kontynuację  dobrej przyszłej współpracy.

1.  2.  3.
4.  5.  6.
7.  8.  9.
10.  11.  12.
13.

Departament Spraw Społecznych
Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Toruń, dnia 13 czerwca 2013 r.